HeroVN Fansubbing Group

About Us:

HeroVN là một free fansubs nhỏ không vì mục đích thương mai tại Việt Nam, được thành lập vào tháng 9 năm 2009 và chính thức hoạt động vào ngày 19 tháng 3 năm 2010, quy tụ từ nhiều fansubs khác, nhóm chúng tôi chuyên thực hiện subs các series có liên quan đến Tokusatsu, Live Action, etc ... nhằm đáp ứng nhu cầu của Fandom Việt Nam trong nước lẫn ngoài nước, kết nối, gắn kết Fandom Việt lại với nhau, nơi chia sẻ, bàn luận về mọi vấn đề của những người đồng sở thích

Misc:

Mọi thắc mắc - góp ý , chúng tôi xin tiếp nhận để fansubs ngày một hoàn thiện hơn. Và biết đâu, bạn cũng có thể trở thành một phần của fansubs cũng nên?